Analoga system och Laplacetransform Stationära lösningar och sammansatta system Passiva filter Digitala system och z-tranform FIR-filter IIR-filter Specialfilter Digital ljudsyntes Analog ljudsyntes