Nät och länkar Signaler och brus Transmissionsledningar Optofiber Modulering Vågutbredning Sändare och mottagare Antenner och länkbudget Fädning och kanalmodeller FEC, EQ, diversitet Fleranvändarsystem Yttäckande system