Exponentialfunktion Logaritmer Samband, funktioner Ellära Lutande planet Kilen Block och talja Hävstången Friktion och eld Energi Elektromagnetism Ljud Ljus Nätverk
Transportmedel Vattenledning