Signaler och signalbehandling Stokastiska signaler Sampling och kvantisering Filter Signalomvandlare Processorer Faltning Fouriertransform FFT Informationsteori och entropi Kompression av audiosignaler